DỊCH VỤ KHÁCH HÀNG CÁ NHÂN
Gửi tiết kiệm
Cập nhật: 09/04/2015 01:49
Là loại hình tài khoản tiết kiệm không kỳ hạn dành cho khách hàng cá nhân được kết nối tự động với tài khoản thanh toán của khách hàng, giúp khách hàng có được lãi suất cao nhất từ phần tiền nhàn rỗi trong tài khoản thanh toán.
Cập nhật: 08/10/2014 02:17
Là tài khoản tiết kiệm gửi góp linh hoạt dành cho trẻ con với sổ tiền gửi góp nhỏ nhằm tạo cho con thói quen tiết kiệm tích lũy. Bố mẹ sẽ là người giám hộ cho con để mở tài khoản. Sản phẩm hỗ trợ Bố mẹ dạy con tiết kiệm và thực hành tiết kiệm.
Cập nhật: 08/10/2014 02:07
Là tài khoản tiết kiệm gửi góp định kỳ giúp khách hàng tích lũy một khoản tiền cho tương lai và muốn yên tâm kế hoạch luôn được đảm bảo trong cuộc sống có nhiều biến động không ngờ thông qua quyền lợi bảo hiểm nhân thọ gắn liền với sản phẩm
Cập nhật: 23/07/2014 10:43
Tài khoản gửi góp Future Savings: Là hình thức tài khoản tiền gửi có kỳ hạn VND cho phép Khách hàng gửi góp số tiền nhỏ nhàn rỗi định kỳ hoặc bất kỳ thời gian nào nhằm đạt được số tiền tích lũy mục tiêu trong tương lai.
Cập nhật: 24/06/2014 10:50
Tiết kiệm không kỳ hạn ngoại tệ
Cập nhật: 31/12/2013 06:02
Cập nhật: 03/10/2013 11:08
Là tiết kiệm có kỳ hạn, lính lãi cuối kỳ, KH thực hiện gửi và tất toán trên hệ thống ngân hàng điện tử của TPBank.
Cập nhật: 03/10/2013 11:03
Là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn ngày linh hoạt theo nhu cầu của KH tối thiểu từ 30 ngày trở lên và được hưởng lãi suất vào thời điểm cuối kỳ.
Cập nhật: 03/10/2013 10:39
Là sản phẩm tiết kiệm có kỳ hạn trả lãi sau, KH có thể rút vốn trước hạn nhưng cuối kỳ hạn vẫn được hưởng lãi suất ban đầu với số gốc còn lại.
Cập nhật: 03/10/2013 10:31
Là hình thức gửi tiết kiệm có kỳ hạn mà người gửi cam kết gửi tiền trong một khoảng thời gian nhất định và được hưởng lãi suất ngay khi gửi tiền, ứng với kỳ hạn mà Khách hàng đã lựa chọn theo quy định của Ngân hàng
Cập nhật: 03/10/2013 10:21
Là loại hình tiền gửi có kỳ hạn của TPBank trong đó KH được phép nhận số tiền gốc và lãi khi đáo hạn sổ tiết kiệm.
Cập nhật: 03/10/2013 10:14
Là loại hình tiền gửi có kỳ hạn theo đó KH sẽ nhận tiền lãi định kỳ hàng tháng/quý.