XÁC THỰC THƯ BẢO LÃNH
Số serial bảo lãnh
Tham chiếu bảo lãnh
Nhập mã CAPTCHA
Lưu ý: - Quý khách có thể sử dụng phần mềm đọc QR code trên smartphone
để xác thực thông tin thư bảo lãnh
- Khi nhập số serial bảo lãnh, quý khách vui lòng bỏ qua các ký tự dấu cách, chỉ nhập ký tự số, chữ và gạch nối.